DANSHOLMENS HISTORIA I KORTHET

 

http://www.dansholmen.fi/04bilder/historik_1910.gif

Brandkåren uppställd för fest vid Dansholmen på 1910-talet

 

http://www.dansholmen.fi/04bilder/historik_1981.gif

Hianto-kören uppträder 1981

 

http://www.dansholmen.fi/04bilder/historik_2000.gif

Brandkårens årsfest 2000-talet

Tolkis Frivilliga Brandkår byggde år 1919 en danslave på den halvö i närheten av Tolkis Slip som idag kallas Dansholmen. Stället hade dock använts som festplats redan sedan slutet av 1800-talet. Tomten var arrenderad och tanken var att skaffa en inkomstkälla för att kunna finansiera brandkårsverksamheten och framtida redskapsinköp. Dansholmen blev genast den plats där brandkåren arrangerade och alltjämt arrangerar sin årsfest på sommaren. Platsen har också flitigt använts som festplats för andra föreningar, t.ex. hölls Borgå omnejds sång- och musikförbunds sångfest första gången på Dansholmen redan år 1933.

 

Danslaven byggdes helt om år 1938 och fick då ett tak av filt och dessutom uppfördes en scenbyggnad med kök och serveringsrum i den undre delen. Följande gång en större ombyggnad skedde var år 1959. I juni 1965 var tv:n första gången på besök och gjorde ett en timme långt program ”de ungas dansstund”. Sedan 1960-talet har ett flertal tv-program bandats in på Dansholmen.

 

Områdets arrendeavtal skulle gå ut i början av 1990-talet. Efter förhandlingar sålde ägaren Tampella tomten åt Tolkis FBK. Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet har Dansholmen fått ett ansiktslyft och samtliga gamla byggnader på området har renoverats och helt nya byggnader har byggts. På hösten 1994 byggdes kafébyggnaden som senare har förstorats. Ingångarna både mot land och hav har förnyats, likaså har toaletterna moderniserats. Under hösten 2004 och våren 2005 har danslaven förstorats och scenen har flyttats och förnyats.

 

Mer om Dansholmens historia finns i boken ”Ett brinnande intresse – boken om Tolkis Frivilliga Brandkår”.